A kollégiumban tartózkodás rendje az írásbeli érettségi vizsgák időszakában

Az érettségi vizsgák időszakában a kollégium biztosítja kollégista tanulói számára a bentlakást. A kollégiumba beérkezni a vizsgát megelőző napon, 16.00h-tól 20.00 h-ig engedélyezett. Indokolt esetben ettől eltérő időpontban is be lehet érkezni, külön előzetes kérelem alapján, amit az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A kollégium területére csak a kollégista tanuló léphet be, szülő, hozzátartozó stb. nem!

Az érettségiző a kollégiumban tartózkodása idején köteles úgy viselkedni, hogy a többi érettségiző felkészülését, pihenését és biztonságát ne zavarja. Tekintettel a rendkívüli helyzetre, az érettségiző diákoknak fokozottan ügyelniük kell a járványmegelőző előírások betartására is! Ajánlott a szájmaszk viselése, a rendszeres kézmosás és a legalább 2 méteres távolságtartás más személyektől.

Az érettségiző a kollégiumban tartózkodása idején köteles úgy viselkedni, hogy a többi érettségiző felkészülését, pihenését és biztonságát ne zavarja. Tekintettel a rendkívüli helyzetre, az érettségiző diákoknak fokozottan ügyelniük kell a járványmegelőző előírások betartására is! Ajánlott a szájmaszk viselése, a rendszeres kézmosás és a legalább 2 méteres távolságtartás más személyektől. A személyes higiéné szabályainak betartásán túl mindenkire kötelező az a rendelkezés, hogy a tanulók nem érintkezhetnek egymással, tilos a közös tanulás, az érettségiző kizárólag a számára kijelölt szobában és a kijelölt vizesblokkban tartózkodhat, valamint a kollégium területét csak előzetes ügyeletes tanári engedéllyel hagyhatja el! Aki nem tartja be ezeket az előírásokat, az a többiek védelme érdekében a kollégium azonnali elhagyására kötelezhető!

Az érettségik időszakára vonatkozó bentlakási kérelmeket legkésőbb április 27. hétfőig kell beküldeni a titkarsag@veszpremikollegium.hu e-mail címre.

Minden kollégistánknak eredményes felkészülést és jó egészséget kívánok!