A kollégiumról

A Veszprémi Középiskolai Kollégium a Veszprémi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett közoktatási intézmény. Feladatunk a Veszprémben tanuló középfokú iskolák tanulói számára a kollégiumi ellátás biztosítása.

 

Nevelési-oktatási intézmény

A Veszprémi Középiskolai Kollégium méreteit tekintve a legnagyobb Veszprém város hasonló intézményei között, amely 1997. január 1-jén jött létre. Előzményei, gazdag hagyományai több évtizedes múltra tekintenek vissza. Jogelődje ugyanis mind a három 1996-ig önálló veszprémi középiskolai kollégium: a Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium, a Bolyai János Középiskolai Fiúkollégium és az Eötvös József Középfokú Kollégium is. Ezek összevonását a tanulólétszám csökkenése tette szükségessé.

Három nagy épületből áll a kollégium. Az „A” épület jelenleg nem kollégiumi feladatokat lát el, a „B” épületben fiú középiskolások, a „C” épületben lány középiskolások nyertek elhelyezést.

a_epulet

A épület

fiu-kollégium-külső

B épület

lány- kollégium-külső

C épület

Intézményünk jellemzői, sajátosságai elsősorban a jogelőd intézményekben gyökereznek. A legfontosabbaknak az alábbiakat határoztuk meg a pedagógiai programunkban: gyermekközpontúság, szeretet-pedagógia, sokszínű tevékenységrendszer, otthonosság, valamint a tehetséggondozás és felzárkóztatás kiemelt szerepe.

Kollégiumunk igyekszik elérni, hogy szintézisét alkossa mindazon nemes hagyományoknak, amelyeket a jogelőd intézmények alakítottak ki történelmük során, és megvalósuljanak azok az eszmények, amelyeket a fentiek szellemében fogalmaztunk meg.

A Veszprémi Középiskolai Kollégium a város tizennégy középfokú – illetve három általános  iskolájából fogad tanulókat. Az utóbbi években szép számban jelentkeznek határainkon túli, erdélyi tanulók is, akik egy Európai Uniós projekt keretében a SÉF Iskolában végzik tanulmányaikat. A Lovassy gimnáziummal közösen hoztuk létre a „Lovassy Tehetségpontot”, és közösen vettünk részt az Arany János Tehetséggondozó Programban is.

 

Esélyteremtés

Fontos feladatunk biztosítani a továbbtanulás lehetőségét mindazon tanulók számára, akik az általuk választott veszprémi középfokú iskolától távol laknak, vagy egyéb ok miatt nem tudják  megoldani otthonukból a mindennapos iskolába járást és az órákra való felkészülést. A hozott hátrányok kompenzálására törekszünk, a legtöbb problémát okozó tantárgyakból folyamatosan biztosítjuk a korrepetálást, felzárkóztatást.

Ifjúságvédelmi felelőseink: Baksa Piroska és Kovács Krisztián

 

Tehetséggondozás

Intézményünk gazdag tehetséggondozó hagyományokkal rendelkezik, egyike az Arany János Tehetséggondozó Program alapító intézményeinek. 2000-2020-ig a Lovassy László Gimnáziummal közösen vettünk részt a programban. A középiskolás tanulókon túl ellátjuk a hátrányos helyzetű, versenysportban érintett sportoló, felső tagozatos általános iskolai tanulók tehetséggondozását is.