Beiratkozás és újrafelvétel a Veszprémi Középiskolai Kollégiumba

A 2022-23-as tanévre kollégiumi férőhely igénylésének főbb tudnivalói:

A kollégiumba történő felvételhez először a kollégiumi elhelyezésre irányuló kérelmet kell benyújtani. A kollégiumi elhelyezést a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérheti

 • az iskolába történő jelentkezéssel egyidejűleg a felvételi lapon, amennyiben az iskola vállalja a kérelem továbbítását a kollégiumba.
 • közvetlenül a kollégiumba benyújtott felvételi kérelem útján. (A nyomtatvány a kollégium honlapjáról letölthető a Dokumentumok menüpontból)

Postacím: Veszprémi Középiskolai Kollégium, 8200 Veszprém, Stadion u. 20-22.

E-mailben: beiratkozas@veszpremikollegium.hu címre megküldve. (Szkennelve is beküldhető a letöltött és kitöltött kérelem.)

 • a kollégiumi honlap Beiratkozás menüjéből is lehet küldeni felvételi és újrafelvételi kérelmet. Ennek a férőhely igénylési formának most folyik a beüzemelése, ha valami probléma lenne vele, kérjük, hogy azt a titkarsag@veszpremikollegium.hu címre küldött üzenetben szíveskedjenek jelezni.
 • Hivatalos veszélyhelyzet időszakában a beiratkozási kérelmet egy egyszerű elektronikus levél (e-mail) útján is be lehet küldeni a beiratkozas@veszpremikollegium.hu címre. Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a honlapról is letölthető beiratkozási nyomtatványon szerepelnek.

A kollégiumi felvétel eljárási rendje

a kollégiumi felvétel egy tanévre szól, és hosszabbítható.
az újrafelvételi kérelem beadási határideje május 15.
a felvételről az intézmény vezetője dönt.
az elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a nagykorú tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő), valamint az iskola értesítést kap.

A felvételi kérelem elbírálásának elvei:

Új kollégista felvétele esetén előnyben részesül, aki/akinek

 • a Veszprémi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett intézmény tanulója;
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint hátrányos helyzetű;
 • felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

Újrafelvétel esetén előnyben részesül, aki/akinek

 • képességeinek, tehetségének megfelelően igyekszik tanulmányi téren jól teljesíteni, és kollégiumi magatartása példamutató.
 • fegyelmi büntetése, elmarasztalása nem volt.

Kizáró ok (nem nyerhet felvételt a kollégiumba):

 • akinek felvételét fegyelmi problémák és (/vagy) tanulmányi kötelezettségeinek elhanyagolása, (pl. több mint 5 kötelező kollégiumi foglalkozásról történő igazolatlan hiányzás) miatt a nevelőtestület nem támogatja.

Újrafelvétel kollégista tanulóinknak:

Újrafelvételi kérelmet benyújthat a nagykorú kollégista tanuló, vagy a kiskorú tanuló szülője (gondviselője), a tanuló csoportvezető nevelőtanárától igényelhető újrafelvételi nyomtatvány elektronikus kitöltésével, és a kollégiumba történő eljuttatásával (beiratkozas@veszpremikollegium.hu), vagy a honlap Beiratkozás menüjéből, a kért adatok feltöltésével.

 

A beiratkozás időpontja új kollégistáinknak:

Új kollégistáinknak (és szüleiknek, gondviselőiknek) személyes beiratkozást tartunk az alábbiak szerint:

 1. június 23-án, csütörtökön, 9.00-12.00 h-ig, valamint 13.00-15.00 h-ig.

Pótbeiratkozási napok: június 20-21-22-én, és augusztus 30-án 9.00-14.00 h-ig.

Szülői értekezlet: 2022. június 23-án, csütörtökön, 12.00-13.00 h-ig.

A személyes beiratkozás alkalmával lehetőség van egyéni problémák, kérések megbeszélésére a csoportvezető nevelőtanárokkal, illetve az intézmény vezetőjével.

A kollégium várhatóan teljes kihasználtsággal fog üzemelni, ezért a kollégiumi férőhelyet csak a személyesen beiratkozott, megfelelő iskolai jogviszonnyal rendelkező tanulóknak tudjuk garantálni.

A beiratkozásnál szükséges dokumentumok: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány (OM azonosító kártya), TAJ kártya, 1 db igazolványkép.

Beköltözés

Az első tanítási napot megelőző napon, augusztus 31-én 14.00 h-tól lehet elfoglalni a kollégiumi férőhelyet. Javasoljuk, hogy a tanuló a beköltözéskor az alábbiakat hozza magával:

 • a legszükségesebb felsőruházatot, fehérneműt, szabadidőruhát
 • az iskola által előírt egyenruhát
 • papucsot, tisztálkodási eszközöket
 • ágyneműhuzat garnitúrát
 • szalvétát, vizespoharat, evőeszközt, ételdobozt
 • varrókészletet
 • vállfákat
 • kötszert és alapvető tüneti gyógyszereket
 • 2 ív csomagolópapírt.
 • fiúk esetében 1 db jó minőségű lakatot a saját szekrény zárásához

 

Friss információk:

https://veszpremikollegium.hu/ (Honlap)

Facebook/Csoportok/VKK-INFÓ