Beiratkozás és újrafelvétel a Veszprémi Középiskolai Kollégiumba

A 2021-22-es tanévre kollégiumi férőhely igénylésének főbb tudnivalói:

A kollégiumi elhelyezést a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérheti

az iskolába történő jelentkezéssel egyidejűleg a felvételi lapon, amennyiben az iskola vállalja a kérelem továbbítását a kollégiumba.
közvetlenül a kollégiumba benyújtott felvételi kérelem útján. (A dokumentum a kollégium honlapjáról letölthető: Letöltés) Postacím: Veszprémi Középiskolai Kollégium, 8200 Veszprém, Stadion u. 20-22.
A kollégiumi felvétel eljárás rendje

a kollégiumi felvétel egy tanévre szól, és hosszabbítható.
az újrafelvételi kérelem beadási határideje május 17.
a felvételről az intézmény vezetője dönt.
az elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a nagykorú tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő), valamint az iskola értesítést kap.
A felvételi kérelem elbírálásának elvei:

Új kollégista felvétele esetén előnyben részesül, aki/akinek

a Veszprémi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett intézmény tanulója;
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint hátrányos helyzetű;
felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
Újrafelvétel esetén előnyben részesül, aki/akinek

képességeinek, tehetségének megfelelően igyekszik tanulmányi téren jól teljesíteni, és kollégiumi magatartása példamutató.
fegyelmi büntetése, elmarasztalása nem volt.
Kizáró ok (nem nyerhet felvételt a kollégiumba):

akinek felvételét fegyelmi problémák és (/vagy) tanulmányi kötelezettségeinek elhanyagolása, (pl. több mint 5 kötelező kollégiumi foglalkozásról történő igazolatlan hiányzás) miatt a nevelőtestület nem támogatja.
A járványügyi veszélyhelyzet időszakában a beiratkozási kérelmet elektronikus levél (e-mail) útján is be lehet küldeni a

titkarsag@veszpremikollegium.hu címre. Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a mellékelt beiratkozási nyomtatványon szerepelnek.

Újrafelvételi kérelmet benyújthat a nagykorú kollégista tanuló vagy szülője (gondviselője) a tanuló csoportvezető nevelőtanárától igényelhető újrafelvételi nyomtatvány elektronikus kitöltésével és a kollégiumba történő eljuttatásával.

(titkarsag@veszpremikollegium.hu) Bővebb információ a kollégium honlapján és a VKK INFO Facebook-os csoportban olvasható. Az újrafelvételnél kizáró ok lehet, ha a tanuló a tantermen kívüli digitális oktatás keretében a kollégium által megszervezett foglalkozásokon, neki felróható okból, több mint 5-ön nem vett részt.