Járványügyi veszélyhelyzet

Kedves Kollégistáink!

A járványügyi veszélyhelyzet miatt bevezetett digitális tanrend időszakában kollégiumunkban az alábbiak szerint lehet benntartózkodni az érintett tanulóknak:
– a gyakorlatot megelőző nap 16.00 h-tól a gyakorlati napokat követő napon 10.00 h-ig
– az érettségi vizsga, szakmai vizsga, gyakorlati vizsga, központi írásbeli felvételi, OH tanulmányi verseny napját megelőző nap 16.00 h-tól a vizsga, felvételi, verseny napját követő nap 10.00 h-ig
– sajátos helyzet, rászorultság, a digitális oktatásban való részvétel akadályoztatása esetén.
Az engedélyt az intézményvezetőhöz benyújtott, indokolt kérelem alapján lehet kapni. Kiskorú tanuló esetében a szülő, gondviselő írja a kérelmet, nagykorú tanuló pedig saját maga.
A benntartózkodás feltétele a Házirend és a veszélyhelyzetre vonatkozó intézményvezetői utasításban rögzítettek betartása. A szabályok be nem tartása esetén a többiek védelme érdekében a szabályszegő a kollégium azonnali elhagyására kötelezhető!
Köszönettel:

Fehér Csaba
intézményvezető
Veszprémi Középiskolai Kollégium
88/423-044